Skolmun

Skolmun az egykori legelső északi birodalom, Skoldram utóállama. A Dameróniától való elszakadás után az egykori birodalom fővárosa, Skolm lassú hanyatlásnak indult. A birodalom tudásának és gazdasági erejének java Dameróniában telepedett le. Skolmun éveken át igyekezett összeforrasztani a szétszakadt királyságot, de ezen próbálkozásai minduntalan kudarcba fulladtak. A királyság legnagyobb erejének viszont továbbrais a páratlan rend, és a tradíciók betartása bizonyult. Az egyre csak fogyatkozó létszámuknak elejét véve, új típusú harc stílusokat fejlesztettek ki, melyek révén a katonai képzésük páratlanná vált egész Északon.


Egy skolmi harcos, öt, vagy akár tíz hagyományos északi katonával is fel tudta venni a versenyt. Íjaikat és íjjászaikat a legkiválóbbnak tartották az egész világon. Ám az üresedő királyi kincstár és a tradíciókhoz való görcsös ragaszkodással, nem beszélve a Dameróniával és Skoldi törzsekkel való háborúkról, egyre inkább az erősödő Déli birodalom karjaiba sodorta őket. A Zerathtal kötött titkos szövetség nyomán először kémkedett, majd igyekezett hátba szúrni a formálódó északi szövetséget. A királyság teljes bukása mégis inkább a könyörtelen Déli birodalomnak,mintsem az északiak ellen elkövetett árulásának volt köszönhető.