Notál hegység

Egész Északon Tüszindor isteneihez imádkoznak az emberek. Királyságonként változik, hogy melyikükért fohászkodnak jobban, de hatalmuk megkérdőjelezhetetlen bármely igaz északi számára.

Notál, a főisten, az egek és viharok ura, de egyre inkább a háborúé is. Scráf istennő, a földanya, a jóságos teremtő és oltalmazó. Stróm a tengerek, vizek és állatok ura, Notál és Scráf fia. Ithé istennő, Stróm felesége, a szépség, bölcsesség és a mindenkori tudás őrzője. Maleck a sötétség, az alvilág és irigység istene; nevét kevesen merik imáikba foglalni, de sokak szerint ereje fivéréével, Notál főistennel vetekszik.

A régi nyelvek fordításai szerint Maleck neve magával a halállal egyenlő. Még a messzi déli földeken is hallották a nevét és többen félik azt.